Garaż - 07

19,40 m²

Dane garażu:

Poziom -1

Powierzchnia: 19,40 m²

Pobierz kartę i zobacz więcej!

Inwestor

Wyłączne biuro sprzedaży

Uwagi:

1. Wymiary podano zgodnie z projektem budowlanym. Mogą wystąpić różnice wymiarów powstałe w trakcie realizacji prac budowlanych. Podane wymiary są wymiarami w świetle pionowych przegród (ścian) w stanie surowym.

2.Powierzchnia użytkowa jest określona na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z Dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012. poz. 460 ze zmianami). Zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej normie PN-ISO 9836:1997, tj. powierzchnia użytkowa jest obliczana w metrach kwadratowych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku dla wymiarów lokalu w stanie wykończonym na poziomie podłogi, nie licząc listew przypodłogowych, progów, itp.

3. Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty zgodnie z zasadami KC.

Masz pytanie ? Chcesz zarezerwować mieszkanie?

Poproś o kontakt

Jaka jest suma 9 i 1?

*Wysyłając formularz, zgadzasz się z przetwarzaniem danych osobowych przez firmę LDP BUDOWNICTWO s.c. oraz ogólnymi warunkami zawartymi w polityce prywatności oraz RODO.