POLITYKA PRYWATNOŚCI :

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych zgodnie z RODO.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest LDP BUDOWNICTWO Zgorzelec 59-900 ul. Bolesławiecka 14 Tel.: +48 531 810 007. LDP BUDOWNICTWO przekazuje dane osobowe dla Kancelarii Obrotu Nieruchomościami OSCAR s.c oraz banku PKO BP w celu realizacji i obsługi umowy.

2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy odbycia szkolenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych,

5. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy i okres dochodzenia wynikających z umowy praw,

7. Ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy,

10. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu). Ponadto podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.f RODO(ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) czyli prawnie uzasadniony interes Administratora. W sprawie przetwarzania Twoich danych prosimy o telefon lub informację na mail sprzedaz@trawerspark.pl

PLIKI „COOKIES” :

Strona internetowa http:// korzysta z informacji zapisywanych za pomocą plików „cookies”, czyli danych informatycznych, przechowywanych w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlać stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Informacje szczegółowe:

1. Brak zmiany po Państwa stronie jako Usługobiorcy, ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkowników, optymalizacji z niej korzystania oraz tworzenia zagregowanych statystyk.

3. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej.

4. W ramach strony internetowej stosowane są cookies: a. „stałe” – pozostają na Państwa urządzeniu przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia; b. „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).

5. Mają Państwo prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies w swojej przeglądarce znajduje się tutaj.